----

Tutkimuspalvelu Lasse Ahtiainen

Tutkimuspalveluja työmarkkinajärjestöille, ministeriöille, kunnille ja yrityksille 1990-luvulta lähtien

  _____________________________________________________________________________

Yrityksellämme on pitkä kokemus työelämän tutkimuksesta ja järjestötutkimuksista, mutta teemme myös esimerkiksi eri alojen toimijoille markkinatutkimuksia, käyttäjätutkimuksia sekä tutkimuksia toimialan rakenteesta ja kehityksestä.

Kuntavaalit 2017

Jäsenrakenne

Metsäteollisuus

Tutkimukset ovat useimmin kyselytutkimuksia ja tilastollisia selvityksiä, kuten järjestöjen jäsentutkimuksia sekä eri tilasto- tai muista lähteistä koottujen aineistojen analyysia.. Suoritamme myös tutkimusaineistojen tallennusta ja koodausta. Käytössämme ovat omat tutkimus- ja grafiikkaohjelmistot, joiden avulla tulokset voidaan esittää monipuolisin tavoin esimerkiksi kartalla.

Voimme myös käsitellä asiakkaan itse kokoamia aineistoja ja raportoida esille nousevista tuloksista. Tässä vaihtoehdossa tutkijan osallistuminen jo suunnitteluvaiheessa tuo huomattavaa lisäarvoa tutkimukselle ja lisää kustannuksia ainoastaan nimellisesti.

Tutkijallamme on tutkija- ja yliopistokokemusta usean vuosikymmenen ajalta, minkä ansiosta voimme myös opastaa tutkimuksen suunnittelussa ja tutkimuksen teon eri vaiheissa.